Công cụ giáo dục

news.png-liber (1)

Tin tức thị trường

Tại đây bạn có thể tìm thấy mọi thứ bạn cần biết về những gì đang có xu hướng trên thị trường tài chính vì những sự kiện này có khả năng ảnh hưởng đến giao dịch của bạn. Ở trên đầu trang của tất cả với chúng tôi!

glossary.png-liber (1)

Bảng chú giải

Tại đây bạn có thể tìm thấy tất cả các thuật ngữ giao dịch phức tạp từ A đến Z. Điều này có thể giúp các nhà giao dịch mới hiểu được các điều khoản giao dịch lạ. Tham khảo điều này để dễ học.

Điều khoản giao dịch quan trọng cần biết

Tại Fannexx, chúng tôi biết giáo dục là điều cần thiết cho bất kỳ nhà giao dịch nào để thành công. Đây là lý do tại sao chúng tôi cung cấp cho khách hàng các công cụ giáo dục để tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của giao dịch trên thị trường tài chính và mở rộng kiến thức họ có khi giao dịch và đầu tư.

Đòn Bẩy

Một công cụ tài chính cho phép một nhà đầu tư tham gia vào thị trường vượt quá vốn ban đầu của họ.

Biến Động

Phép đo được sử dụng để mô tả sự biến động giá của một công cụ tài chính trong một khoảng thời gian cụ thể.

Lệnh Cắt Lỗ

Một lệnh được đưa ra bởi một nhà môi giới để hạn chế tổn thất của nhà đầu tư bằng cách bán cho họ khi đạt đến một mức giá nhất định.

Ký Quỹ

Số lượng tiền gửi cần thiết để đảm bảo các lệnh đang chạy trên thị trường được duy trì hoạt động.